Fordítás

Ókor – középkor – újkor...

Latinról magyarra:

 

Nyomtatott források:

 • oklevélkiadások
 • régi, latin nyelvű helytörténeti munkák
 • kódexrészletek magyarra való átültetése.

 

Iratok:

 • nemesi levelek
 • lajstromok, dikák
 • lélekösszeírások 
 • szerződések, fassiók
 • parancslevelek
 • magánlevelek, fiskális levelezések
 • végrendeletek
 • nemességi invesztigációs jegyzőkönyvek
 • megbízó- és tanúságlevelek
 • belső, hivatali feljegyzések és minden egyéb jogi és magánirat fordítását vállaljuk.

Elázott, körülvágott, részben olvashatatlan szövegekkel is foglalkozunk.

 

Magyarról latinra:

 

 • mottók, jelmondatok, szlogenek
 • diplomák
 • ünnepélyes oklevelek megszövegezése, fordítása.