Alapelvek

Ókor – középkor – újkor...

Következetesség

A fordításhoz – kivételes eseteket leszámítva – mindig hozzátartozik az eredeti irat pontos átírása; a rövidítések zárójelben megadott feloldása révén minden munkánk ellenőriztethető külsős paleográfus vagy levéltáros latinista szakemberrel, illetve alkalmas tudományos publikációra is.

Mivel igényes munkára és az irat hátterének alapos, a teljes megértést lehetővé tevő bemutatására törekszünk, a fordítást rendszerint magyarázó lábjegyzetekkel illetve (hosszabb források, pl. vonatkozó törvényszövegek közlésénél) függelékkel látjuk el. Ezek az árba nem számítanak bele.

Rugalmasság

 A megrendelőt folyamatosan tájékoztatjuk a munka állásáról és esetleges nehézségeiről is. Sürgősségi felárat nem számítunk fel.

Korrekt hozzáállás

A szakmai tapasztalat gazdagodása minden fordítóban növeli a szöveggel szembeni alázatot: ez ad lehetőséget a további fejlődésre. Ennek jegyében

  • Nem vállalunk el teljesíthetetlen feladatokat

  • Ha kell, specialistáktól kérünk segítséget: előfordult például, hogy egy kiolvashatatlan helységnév megfejtését a kérdéses megye levéltárosának köszönhettük, akinek épp az adott korszak településrendszere volt az egyik kutatási területe. Mivel a szóban forgó puszta már a XVII. század végére megszűnt létezni, sőt egy ritka névváltozat állt az iratban, melyet ráadásul hanyag hivatali kéz vetett papírra, gyakorlott paleográfusok sem tudták kiolvasni a szót – amit amúgy sem találtunk volna semmiféle településjegyzékben. A megoldáshoz tehát itt a fordítói alázat és szakmai kapcsolat vezetett el.

  • Csak azt fordítjuk le, amit le is lehet fordítani. Ha minden eszköz elégtelennek bizonyul, nem „töltjük ki” az értelmi vagy fizikai hézagot, hogy gördülékeny fordítást „produkáljunk”: lábjegyzetben világosan közöljük a hiányzó, kiolvashatatlan, értelmezhetetlen szavakat, lehetséges olvasataikat és ezeknek a szöveg értelmére gyakorolt hatásait.

Ugyanakkor gazdag fordítói tapasztalatunk és a jogi szövegek formulakészlete sokszor lehetővé teszi, hogy nagy biztonsággal rekonstruáljunk egy-egy olvashatatlanná vált szót vagy akár sort is.